بایگانی برچسب: s

احساس شادی لزوماً در داشتن دارایی مادی نیست

احساس شادی لزوماً در داشتن دارایی مادی نیست؛ اگه احساس شعف رو در درونت به وجود بیاری، تو با کوچکترین چیزها شادمانی ؛ وگرنه برای بهترین موقعیت ها هم یک شادی بی تداوم داری.

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن