بایگانی برچسب: s

کیمیای کار

کار کردن همگام شدن است با زمین و آسمان
و بیکار ماندن بیگانه گشتن است با بهار و تابستان و خزان و زمستان
و بازماندن است از قافلۀ حیات، که با غروری شکوهمند
و تسلیمی سربلند به سوی ابدیت پیش می رود.

وقتی کار می کنی وجودت به نی لبکی ماننده است که
از مجرای آن نجوای زندگی به آهنگ بدل می گردد.
آیا دوست می داری وقتی همه آواز می خوانند
تو نی لبکی گنگ و خاموش باشی؟ ادامه خواندن کیمیای کار

چراغ راه سعادت

چراغ راه سعادت
اثر هنری جکسن ون دایک

شاد بودن از زندگی، بدان خاطر که امکان می دهد عشق بورزید و کار کنید و بازی کنید و به ستارگان چشم بدوزید،

خشنود بودن از داشته ها و خشنود نبودن از خویشتن تا حصول اطمینان به اینکه بهترین کوشش خود را به جای آورده اید،

بیزار نبودن از هیچ چیز در جهان مگر دروغ و سستی و نترسیدن از هیچ چیز مگر ترس، ادامه خواندن چراغ راه سعادت

حقیقت معنی بسم الله

آدمیان می توانند مانند پروردگارشان رحمت و برکت را بر نفس وجود خویش بنگارند یعنی سرا پا جود و بخشش و خدمت شوند نه آنکه تنها نام مقدسی را به عادت بر زبان آورند و به هواهای خویش پردازند. حقیقت معنی بسم الله تبلور رحمت و محبت و رافت در ذات گوینده است.

برگرفته از کتاب «در صحبت قرآن» – حقیقت معنی بسم الله
به قلم حسین الهی قمشه ای

واحد مطالعات و پژوهش های معرفتی تله چن

قحطی محبت

الان عیش و نوش کن ولی یک مدت دیگه که قحطی محبت میاد باید در خونه این و اونو بزنی و کاسه گدایی به دست بگیری و سنگ به دلت ببندی. گوشاتو بگیر، چشماتو ببند ولی با وجدانت میخوای چکار کنی ؟

عصر سکوت

شاید توهم باشد

شاید توهم باشد ولی حس می کنم که من یک پیشگویه بزرگ هستم چون از قبل میدانم که جواب تمام محبت های من به تو با یک پاسخ منفی از طرف تو ختم می شود و اگر خیلی بنده نوازی بفرمایی احتمالا یک جواب نمیدانم نیز اضافه خواهد شد …