بایگانی برچسب: s

کیمیای کار

کار کردن همگام شدن است با زمین و آسمان
و بیکار ماندن بیگانه گشتن است با بهار و تابستان و خزان و زمستان
و بازماندن است از قافلۀ حیات، که با غروری شکوهمند
و تسلیمی سربلند به سوی ابدیت پیش می رود.

وقتی کار می کنی وجودت به نی لبکی ماننده است که
از مجرای آن نجوای زندگی به آهنگ بدل می گردد.
آیا دوست می داری وقتی همه آواز می خوانند
تو نی لبکی گنگ و خاموش باشی؟ ادامه خواندن کیمیای کار

سعی کنید کسی به شما ذهنیت منفی پیدا نکند

سعی کنید کسی به شما ذهنیت منفی پیدا نکند، چرا که در عصری به سر می بریم که اگر کسی ذره ای به شما سوظن پیدا کرد، یا باید از چپ و راست ملامت های رنگارنگ شنیده و تحمل کنید و یا روزه سکوت بگیرید و در آینه افزایش چین و چروک های صورت خود را بشمارید و حسرت بخورید …

واحد مطالعات و پژوهش های اجتماعی تله چن

ملامت کردن بی فایده است

تنها راه عوض کردن دیگران این است که نخست خود ما عوض شویم. الگوهای خود را عوض کنید تا ببینید که آنها نیز متفاوت شده اند.

ملامت کردن بی فایده است. سرزنش فقط اقتدار ما را از بین می برد. اقتدار خود را حفظ کنید. بدون اقتدار نمی توانیم دگرگونی ایجاد کنیم. قربانی درمانده نمی تواند راه خروج را ببیند.

لوییز هی