بایگانی برچسب: s

بهار یک جایی توی سر آدم است!

بهار اول فروردین شروع نمی شود.
بهار از اولین برگ ها، از اولین شکوفه ها شروع نمی شود.
بهار وقت خریدن تقویم سال جدید و جنبیدن مورچه ها و سهره ها هم شروع نمی شود. ادامه خواندن بهار یک جایی توی سر آدم است!